Роганська селищна військова адміністрація

Харківської області

Оголошення про проведення конкурсу на посаду директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Роганської селищної ради»

Дата: 14.02.2022 17:07
Кількість переглядів: 721

Фото без опису

Роганська селищна рада оголошує конкурс на посаду директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Роганської селищної ради»

Датою оголошення конкурсу вважати дату публікації оголошення на офіційному сайті Роганської селищної ради — 14 лютого 2022 року.

          Конкурс проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 (зі змінами) «Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр» та рішення XXVII сесії VIII скликання Роганської селищної ради від 10 лютого 2022 року «Про оголошення конкурсу на посаду директора КУ «Інклюзивно-ресурсний центр Роганської селищної ради» та затвердження положення про конкурс»

Голова комісіїКотелевець М.В. (Заступник Роганського селищного голови з гуманітарних питань і соціально-економічної політики);

Члени комісії:

Куденко І.В. (начальник відділу освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області);

Борисова О.Г. - депутат Роганської селищної ради;

Полікарпов Ю.Л.- депутат Роганської селищної ради;

Безверхий М.А. -  депутат Роганської селищної ради;

Нестеренко Л.Ю. -  депутат Роганської селищної ради;

 

До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники громадських організацій та експерти у сфері інклюзивного навчання.

Найменування і місцезнаходження закладу:

  Найменування закладу: Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр Роганської селищної ради». 

     Адреса закладу: 62481, Харківська область, Харківський район,                                 смт. Рогань, вул. 1-го Травня, 1.

Найменування посади та умови оплати праці:

Директор Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Роганської селищної ради»: заробітна плата складається з посадового окладу згідно з Єдиною тарифною сіткою за 16-м тарифним розрядом, що складає 8071 грн. Директору встановлюється надбавка в залежності від стажу педагогічної роботи, а також додаткові надбавки:  25% до посадового окладу згідно із ПКМУ № 765 від 21.07.2021 р., 10% від посадового окладу згідно ПКМУ                      № 22 від 11.01.2018, надбавка за престижність праці - 30% від посадового окладу.

Кваліфікаційні вимоги: відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 (зі змінами внесеними ПКМУ № 765 від 21.07.2021 року) «Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр», посаду директора Інклюзивно-ресурсного центру може обіймати громадянин України, який вільно володіє державною мовою та має вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”) та стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років.

 

Вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі:

  • копія паспорту громадянина України;
  • письмова заява (додаток 1) про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
  • копія трудової книжки;
  • копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • письмова згода на збір та обробку персональних даних (додаток 2).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто або поштою (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії в термін                  до 15 березня 2022 року (включно) до виконавчого комітету Роганської селищної ради (особа, уповноважена приймати документи та надавати інформацію щодо проведення конкурсу — заступник Роганського селищного голови Котелевець Микола Валерійович, тел. 095-061-44-25,                                    e-mail: roganska.gromada@ukr.net. Поштова адреса: 62481, вул. 1-го Травня, 1, смт. Рогань, Харківський район, Харківська область).

 

Дата та місце проведення конкурсного відбору:

Конкурсний відбір відбудеться 16 березня 2022 року в приміщенні Роганського будинку культури (вул. Культури, 60, смт. Рогань Харківського району Харківської області, 2-й поверх (коворкінг-центр) о 10.00 годині.

 

Етапи проведення конкурсного відбору:

          1. Кваліфікаційний іспит на знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами, знання основ спеціальної педагогіки, знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

          2. Співбесіда для оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

 

Перелік питань 

для проведення кваліфікаційного іспиту на посаду 

директора КУ «ІРЦ Роганської селищної ради»

 

Основні законодавчі документи України в галузі інклюзивної та спеціальної освіти.

Співробітництво та основні принципи командного підходу.

Система управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

Вимоги до фахівців інклюзивно-ресурсного центру.

Право дітей з особливими освітніми потребами на освіту в Законі України  «Про дошкільну освіту».

Конституційне право на освіту.

Система управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

Причини порушень психофізичного розвитку. 

Основні принципи освіти.

Право дітей з особливими освітніми потребами на освіту в Законі України  «Про повну загальну середню освіту».

Державні стандарти освіти.

Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти.

Пояснити термін «діти з особливими освітніми потребами» (вказати, які діти належать до вказаної категорії і в чому полягають їхні особливі освітні потреби).

Назвіть документацію, яку необхідно подати батькам дитини з особливими освітніми потребами, для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушенням зору (сліпих дітей та дітей зі зниженим зором).

Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 №957

Забезпечення реалізації права на освіту осіб з особливими  освітніми  потребами.

Право громадян на освіту.

Визначення термінів: інклюзивне навчання, інклюзивне освітнє середовище, індивідуальна програма розвитку, корекційно-розвиткові послуги (допомога), особа з особливими освітніми потребами, універсальний дизайн у сфері освіти.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями (легкого, помірного, тяжкого ступенів).

Міжнародні документи у сфері інклюзивної освіти.

Основні законодавчі документи України в галузі інклюзивної та спеціальної освіти.

Прийняття рішення про відкриття інклюзивних класів/груп у закладі освіти.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей із затримкою психічного розвитку.

Правовий статус інклюзивно-ресурсного центру.

 Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти.

Основні завдання інклюзивно-ресурсного центру.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушенням опорно-рухового апарату.

Створення умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти.

Причини порушень психофізичного розвитку.

Навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.

Взаємодія між командою психолого-педагогічного супроводу та інклюзивно-ресурсним центром

Створення умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушенням      слуху (глухих та зі зниженим слухом).

Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.

Матеріально-технічна база інклюзивно-ресурсного центру.

Які умови повинні бути створені для організації навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладі освіти?

Здійснення психолого-педагогічного супроводу  дітей з особливими освітніми потребами.

Обов’язки асистента дитини під час інклюзивного навчання.

Визначення поняття «Інклюзивне навчання».

Конституційне право на охорону здоров'я.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з порушеннями мовлення (в т.ч. з дислексією).

Управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з розладами аутичного спектра.

Скільки учнів (вихованців) повинно бути в інклюзивному класі/групі.

Конституційне право на освіту.

Визначення поняття «Особа з особливими освітніми потребами».

Загальна характеристика сучасної системи надання послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

Склад команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти.

Організація проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини.

Корекційно-розвиткова робота як складова інклюзивного навчання.

Порядок складання Індивідуальної програми розвитку.

Психолого-педагогічний супровід дітей зі складними порушеннями розвитку.

Організаційно-правові засади здійснення фінансово-господарської діяльності та кадрового забезпечення інклюзивно-ресурсного центру.

Порядок організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 (зі змінами).

Основні функції оцінювання результатів учнів з особливими освітніми потребами

Сутність поняття «універсальний дизайн» у сфері освіти

Види адаптацій освітнього процесу

Роль батьків у команді психолого-педагогічного супроводу

 

 

Етапи проведення конкурсу:

          1. 14.02.2022 — оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

          2. До 15.03.2022  (включно) – прийняття документів від  осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

          3. Допущення до участі в конкурсі відбувається шляхом проведення засідання комісії впродовж двох днів з дати надходження пакету документів від конкурсанта, про що конкурсант повідомляється листом на вказану в заяві електронну адресу та телефонним зв’язком впродовж трьох днів з дати отримання пакету документів.

          3. 16.03.2022 — проведення конкурсного відбору та визначення переможця конкурсу;

          4. 17.03.2022 — оприлюднення результатів та відеозапису конкурсного відбору на офіційному веб-сайті Роганської селищної ради;

          5. До 31.03.2022 погодження призначення директора ІРЦ з Харківською академією неперервної освіти;

          5. До 01.04.2022 укладання контракту з переможцем конкурсу.

 

 

 

Додаток 1

 

Конкурсній комісії з відбору кандидатів

на посаду директора Комунальної установи

«Інклюзивно-ресурсний центр Роганської

селищної ради»

______________________________________

(П.І.Б. кандидата)

                                                           ______________________________________

                                                           ______________________________________

                                                                           (адреса реєстрації місця проживання)

                                                           ______________________________________

                                                                                    (електронна пошта)

                                                                                         ______________________________________

                                                                                      (мобільний телефон)

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

 

          Прошу Вас допустити мене до участі в конкурсі на посаду директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Роганської селищної ради». До зави додаю резюме та копії наступних документів:

 

  • копію паспорта та ідентифікаційного номеру громадянина України;
  • копію трудової книжки;
  • копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • письмову згоду на збір та обробку персональних даних
  • інші документи, що підтверджують професійні та/або моральні якості (за бажанням).

 

дата                                                                                                     підпис

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Додаток 2

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я,__________________________________________________________________,

 (прізвище, ім'я, по батькові)

Народився (лась)  ___  ___________ 19__ р., документ, що посвідчує особу

(серія_________________ № ________________), виданий_____________________________________________________________________________________________________________________________,

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону); доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

____  _____________20___р.                         ______________________

                                                                                                                                                                                                                                              (підпис)

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь