Роганська селищна військова адміністрація

Харківської області

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВИТЕЛЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ В СЕЛ. РОГАНЬ ТА СЕЛ. ДОКУЧАЄВСЬКЕ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата: 30.07.2021 15:29
Кількість переглядів: 1321

Фото без опису

 

 

Найменування, місце знаходження організатора конкурсу. Виконавчий комітет Роганської селищної ради, Харківська обл.,
Харківський р-н, сел. Рогань, вул. 1-го Травня, буд. 1, 62481
,
е-mail:
roganska.gromada@ukr.net, (057)740-71-51, код ЄДРПОУ 41054026.

 

Прізвище, посада, номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу.

Сапелкін Микола Сергійович – голова конкурсної комісії, заступник Роганського селищного голови з питань економічного розвитку і інвестицій, тел. (057)740-71-51.

Полях Вадим Миколайович – секретар конкурсної комісії, начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, міжнародної співпраці, комунікації та туризму, тел. (057)740-71-51.

 

Підстава для проведення конкурсу. Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Рішення виконавчого комітету Роганської селищної ради від 27.05.2021 № 476 «Про оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків, визначення об’єктів конкурсу та їх затвердження, створення конкурсної комісії, затвердження її складу та положення про неї», яке затверджено Рішенням сесії Роганської селищної ради від 22.06.2021 р.

 

Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

- ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі багатоквартирного будинку – до 35 балів.

- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою – до 15 балів.

- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) – до 15 балів.

- фінансова спроможність учасника конкурсу – до 15 балів.

- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства – до 20 балів.

 

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

  1. Заява учасника про участь в конкурсі;
  2. Розрахунок ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком та перелік складових послуги. Ціна на послугу включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку;
  3. Засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;
  4. Засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);
  5. Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду;
  6. Для підтвердження рівня забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою надається довідка в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази із зазначенням місцезнаходження, переліком основних засобів із зазначенням рівня їх зносу;
  7. Учасником надається довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, з зазначенням досвіду роботи у даній сфері (або урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) та штатний розпис;
  8. Для підтвердження фінансової спроможності учасником надається:

а) фінансова звітність (баланс, звіт про фінансові результати форма або звіту про фінансові результати учасника – суб'єкта малого підприємництва, звіт про рух грошових коштів) за 2020 рік;

б) довідка відповідних органів державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

9) Належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері управління (обслуговування та утримання будинків та прибудинкових територій), в тому числі, відомості про досвід роботи (власний та/або засновників) у сфері надання житлово-комунальних послуг з визначенням кількості років, місяців досвіду роботи та з обов’язковим наданням копій підтверджуючих документів (договорів, рішень тощо).

10) Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції;

11) Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

У разі неможливості надання будь-якого з документів, учасник має право надати у складі конкурсної пропозиції письмові пояснення з цього приводу.

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

Об’єктом конкурсу визначено групу будинків, тому розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника конкурсу особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсні пропозиції, що отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На запит учасника конкурсу конкурсна комісія протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

 

Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них.

Доступ до об'єкту конкурсу та огляд будинків буде проводитись з 09 серпня 2021 року по 27 серпня 2021 року з 10:00 до 15:00 години. У вихідні, святкові та неробочі дні огляд не проводиться. Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єкту конкурсу, письмово повідомляють про це осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу, не пізніше, ніж за день до огляду.

 

Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.07.2021 р.:

за об’єктом конкурсу №1 – 709743,36 грн

за об’єктом конкурсу №2 – 1857639,23 грн.

 

Способи і місце отримання конкурсної документації:

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають організатору заяву, у якій зазначають:

фізичні особи – підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи-підприємця).

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації. Місце отримання: Виконавчий комітет Роганської селищної ради, Харківська обл., Харківський р-н, сел. Рогань, вул. 1-го Травня, буд. 1, каб. 3.

 

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу на адресу організатора конкурсу – Виконавчий комітет Роганської селищної ради, Харківська обл., Харківський р-н, сел. Рогань, вул. 1-го Травня, буд. 1, каб. 3.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій 16.00 год 06.09.2021.

 

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

Місце: Виконавчий комітет Роганської селищної ради, Харківська обл., Харківський р-н, сел. Рогань, вул. 1-го Травня, буд. 1, каб. 3.

Дата: 07.09.2021                                                             Час: 10.00 год


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь