Роганська селищна військова адміністрація

Харківської області

Міністерством соціальної політики України внесені зміни до Типового положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю

Дата: 01.06.2018 16:04
Кількість переглядів: 1163

Фото без опису

Виконавчий комітет Роганської селищної ради повідомляє, що наказом Міністерства соціальної політики України від 14.03.2018 № 355 «Питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю» внесено зміни до Типового положення про центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 № 855.

Відповідно до вищевказаного наказу реабілітаційна установа (центр комплексної реабілітації) може забезпечувати отримувачів реабілітаційними послугами не лише у формі тимчасового перебування, але і в умовах стаціонарного режиму (постійного режиму).

Реабілітаційні установи можуть надавати отримувачам лише ті види реабілітаційних послуг (заходів), яких вони за рішенням реабілітаційної комісії потребують.

При цьому, реалізація передбачених установою напрямів може забезпечуватися різними формами організації реабілітаційного процесу та видами реабілітаційних послуг, серед яких можуть бути денний догляд, соціальний супровід, денна зайнятість тощо.

У відповідності до вищезазначеного наказу втратили чинність деякі накази нормативно-правових актів, які регламентували діяльність реабілітаційних установ.

 

Фото без опису

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.03.2018

м. Київ

N 355

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2018 р. за N 401/31853

Питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю

Відповідно до статей 10 і 17 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"статті 26 Конвенції про права осіб з інвалідністю та з метою вдосконалення роботи реабілітаційних установ

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Типового положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 09 серпня 2016 року N 855, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2016 року за N 1209/29339, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства соціальної політики України від 24 вересня 2012 року N 595 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський центр реабілітації інвалідів "Віра, надія, любов", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2012 року за N 1681/21993;

наказ Міністерства соціальної політики України від 15 серпня 2013 року N 505 "Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за N 1511/24043 (зі змінами);

наказ Міністерства соціальної політики України від 31 березня 2015 року N 352 "Про затвердження Соціальних нормативів у сфері надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2015 року за N 408/26853;

наказ Міністерства соціальної політики України від 06 квітня 2015 року N 379 "Про затвердження Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2015 року за N 425/26870;

наказ Міністерства соціальної політики України від 15 лютого 2016 року N 112 "Про затвердження Типового положення про реабілітаційну установу змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за N 338/28468.

3. Департаменту соціального захисту осіб з інвалідністю (О. Полякова) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Привалова.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Всеукраїнської асоціації
працездатних інвалідів

І. Антоненко

Генеральний секретар Громадської спілки "Всеукраїнське
громадське об'єднання "Національна
Асамблея людей з інвалідністю України"

В. Назаренко

Директор Державної реабілітаційної
установи "Центр комплексної
реабілітації для дітей з інвалідністю "Мрія"

О. Шепель

Директор Українського науково-дослідного
інституту протезування, протезобудування
та відновлення працездатності

А. Салєєва

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Виконувач обов'язків Міністра
молоді та спорту України

М. В. Даневич

Міністр фінансів України

О. Данилюк

Міністр освіти
і науки України

Л. Гриневич

В. о. Міністра
охорони здоров'я України

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
14 березня 2018 року N 355

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2018 р. за N 401/31853

ЗМІНИ
до Типового положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю

1. У пункті 2 розділу I слова "тимчасове перебування Осіб" замінити словами "тимчасове перебування та/або перебування в стаціонарному режимі Осіб".

2. У розділі II:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Установа забезпечує:

виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністюЗаконами України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні""Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав Осіб на реабілітацію (абілітацію) з метою їхньої подальшої інтеграції у суспільство;

створення умов для зменшення та подолання фізичних, та/або психічних, та/або інтелектуальних, та/або сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

створення умов для запобігання та недопущення дискримінації Осіб, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

проведення (надання) комплексу заходів (послуг) з ранньої, та/або соціальної, та/або психологічної, та/або фізичної, та/або медичної, та/або психолого-педагогічної, та/або фізкультурно-спортивної, та/або професійної, та/або трудової реабілітації (абілітації) відповідно до потреб Особи. Реабілітаційні заходи (послуги) проводяться (надаються) виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Осіб і (за потреби) їхніх батьків або законних представників;

розвиток навичок автономного проживання Осіб в суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточення;

підготовку батьків або законних представників Осіб до продовження (в разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Установи;

проведення заходів (надання послуг), зокрема з професійної орієнтації, опанування Особами трудових навичок, у тому числі в майстернях, визначення їхніх можливостей для подальшого професійного навчання та/або майбутньої трудової діяльності;

оперативне коригування (за потреби) індивідуальних програм реабілітації Осіб у частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів;

сприяння у встановленні опіки чи піклування у разі визнання Особи, яка має інтелектуальні порушення, недієздатною або якщо її дієздатність обмежена;

співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об'єднаннями.";

у пункті 2 слова "Осіб, які проходять реабілітацію в Установі (перевезення до місця розташування Установи та/або до місця їхнього проживання)" замінити словами "(в межах адміністративно-територіальної одиниці, на якій вона розташована) Осіб, які проходять реабілітацію в Установі, зокрема перевезення від транспортних вузлів до місця розташування Установи та/або до місця їхнього проживання/перебування.".

3. У розділі III:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Структурними підрозділами Установи можуть бути:

1) адміністрація;

2) відділення ранньої реабілітації (абілітації);

3) відділення соціальної реабілітації (абілітації);

4) відділення психологічної реабілітації;

5) відділення психолого-педагогічної реабілітації;

6) відділення фізичної реабілітації;

7) відділення фізкультурно-спортивної реабілітації;

8) відділення професійної реабілітації;

9) відділення трудової реабілітації / працетерапії (трудові майстерні);

10) відділення медичної реабілітації або медичного спостереження;

11) відділення тимчасового цілодобового перебування;

12) відділення стаціонарного перебування;

13) відділ господарського забезпечення;

14) служба соціального патронажу;

15) інші структурні підрозділи, діяльність яких пов'язана з реабілітацією (абілітацією).";

у пункті 2 слова ", які проводять реабілітаційні заходи," виключити.

4. У розділі IV:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Направлення та зарахування Осіб до Установи проводяться відповідно до законодавства.";

у пункті 5:

в абзаці першому слово "спрямовується" замінити словами "може спрямовуватися";

абзац третій після слів "необхідною підтримкою" доповнити словами ", денного догляду, соціального супроводу, денною зайнятістю тощо";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Установою може визначатися та затверджуватися мережа груп, наповнюваність яких проводиться відповідно до завдань, умов та особливостей її діяльності.".

 

Директор Департаменту соціального
захисту осіб з інвалідністю

О. Полякова


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь